Actueel

05
nov

Uitleg “naheffing” van belasting

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de “naheffing” van inkomstenbelasting. De afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting die in het Belastingplan 2014 en de Begrotingsafspraken 2014 zijn opgenomen konden niet volledig verwerkt worden in de loonbelastingtabellen en de voorlopige aanslagen 2014. Daardoor zullen naar schatting tussen de 5 en 6 miljoen...
30
okt

Wettelijk minimumloon januari 2015

De hoogte van het wettelijk minimumloon wordt halfjaarlijks aangepast aan de algemene welvaartsontwikkeling. Per 1 januari 2015 vindt de volgende aanpassing plaats. Het aanpassingspercentage voor afronding bedraagt 0,4435. De vermenigvuldigingsfactor komt dan op 1,004435. Vermenigvuldiging van deze factor met het wettelijk minimumloon per 1 juli 2014 leidt tot een wettelijk minimumloon per 1 januari 2015...
29
okt

Voorstel aanpassing autobelastingen 2016

De tweede nota van wijziging bij het Belastingplan 2015 bevat wijzigingen op het gebied van de autobelastingen voor het jaar 2016 en een aanpassing van de overgangsregeling in de gebruikelijkloonregeling. AutobelastingenIn de Wet uitwerking autobrief was de jaarlijkse aanpassing van de CO2-grenzen voor de jaren tot en met 2015 geregeld. Omdat de Tweede Kamer de...
22
okt

Verruimde schenkingsvrijstelling en woning in aanbouw

De tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling is een crisismaatregel die is bedoeld om de woningmarkt te stimuleren. Volgens deze verruimde regeling kan in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 een belastingvrije schenking in verband met een eigen woning worden gedaan van maximaal € 100.000. Het geschonken bedrag moet vóór 1 januari...
21
okt

Autobrief 2.0 komt in 2015

De staatssecretaris van Financiën had eerder aangekondigd dat hij in het vierde kwartaal van 2014 de zogenaamde Autobrief 2.0 naar de Tweede Kamer zou sturen. De gedachte van het kabinet was om de autobelastingen aan te passen, los van de aanzet voor de grootschalige herziening van het belastingstelsel. De Kamer heeft de wens uitgesproken om...
16
okt

Geen 30%-regeling voor jonge profvoetballer

Op verzoek kan voor een ingekomen werknemer die beschikt over een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars is de 30%-regeling worden toegepast. Bij de beoordeling van de specifieke deskundigheid wordt rekening gehouden met het opleidingsniveau van de werknemer, de voor de functie relevante ervaring en het beloningsniveau in Nederland in verhouding tot het...
10
okt

Dividenduitkering vererfde AB-aandelen

De staatssecretaris van Financiën heeft de mogelijkheid om onbelast dividend uit te keren aan mensen die aanmerkelijkbelangaandelen hebben geërfd, verruimd.De mogelijkheid om onbelast dividend op vererfde aandelen uit te keren bestaat voor dividend dat wordt uitgekeerd binnen 24 maanden na het overlijden van de erflater. In verband met de overgang van de aandelen moet bij...
1 145 146 147